Det sitter inte i namnet

      Inga kommentarer till Det sitter inte i namnet

Behovet av en riktig grön ideologi och politik har aldrig varit viktigare än nu. Den växande opinionen bland många för att få ett genomslag för grön ideologi och politik inger hopp.

Det finns självklart olika syn på hur organiserat och utvecklat arbetet med att få genomslag för grön ideologi kan vara. Huvudmålet är ändå detsamma. För att lyckas krävs samsyn och inte konflikt.

Därför är jag glad över att de nu finns en enig styrelse om att stödja det positiva arbete som alla medlemmar i facebookgruppen Grön omstart bidragit till. Styrelsen har begärt att få samtliga inloggningsuppgifter av den styrelseledamot som förfogar och ägt domänerna gronomstart.se samt tankesmedjan grön omstart. Föreningen kommer att bistå med att överlåta dessa till Facebook-gruppen Grön omstarts medlemmar för eget beslut om eller hur de ska förvaltas.

Finns tekniska eller ägarrättsliga eller stadgeenliga hinder för överlåtelsen kommer Föreningen inte att utnyttja dessa tillgångar men däremot arbeta aktivt för att överlåtelsen kan genomföras.

Föreningen grön omstart har nu även en enig styrelse för en namnändring vilken också kommer att prövas via en extra föreningsstämma.

Vi hoppas på en bra dialog och samarbete i arbetet för ett större genomslag av grön ideologi och politik i Svensk politik.

Leif Engström

Ordf.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *